Zasada Petera w zarządzaniu zespołem


Case study / poniedziałek, Marzec 5th, 2018

Dr Laurence Peter Johnston, amerykański socjolog i pedagog sformułował prawo definiujące rozwój kompetencyjności człowieka, które stało się w socjologii znane jako Zasada Petera ( Peter Principle).

Brzmi ono: W organizacji hierarchicznej każdy awansuje aż do osiągnięcia własnego progu niekompetencji. Każda organizacja działa dopóty, dopóki ostatni jej element nie osiągnie poziomu własnej niekompetentności.

Można więc, w pewnym uproszczeniu założyć, że – np. zespół sprzedawców o stałym, nie zmienianym składzie osobowym, prędzej czy później zostanie, zgodnie z regułą Petera dotknięty niekompetentnością jego wszystkich członków i stanie się niewydolny, nieefektywny.

Aby temu przeciwdziałać należy – okresowo – zespół zasilać “świeżą krwią”!

.

#psychologiasprzedazy

 

 


Dodaj komentarz