Ważne pytanie, lecz odpowiedź jeszcze ważniejsza!


Kompetencje, Manager, Rozwój, Sprzedaż / poniedziałek, Grudzień 19th, 2016

Na ostatnim szkoleniu #PsychologiaSprzedaży zapytaliśmy uczestników (kilkunastu managerów średniego i wyższego szczebla) – czy chcą zwiększyć dochody ze sprzedaży? Pytanie nasuwało oczywistą odpowiedź, więc zaproponowaliśmy dyskusję wokół, tak naprawdę dwóch sposobów na to, aby to osiągnąć.

Pierwszy polega na tym by zwiększać liczbę nowych Klientów i kontraktować ich w określonym przedziale czasu (miesiąc – kwartał). Gdyby, na przykład – w II 2017 r. kwartale posiadali 20 Klientów, a w III kwartale potrafili zwiększyć tę liczbę do 25, wówczas podnieśliby kwartalną efektywność sprzedaży o 25% (oczywiście przy założeniu, że wielkość transakcji byłaby podobna)

Drugi sposób sprowadza się do zwiększania średniej wielkości dla każdej transakcji. Gdyby podnieśli wielkość kontraktu z 60 000 zł do 75 000 zł, to przy założeniu, że są w stanie sfinalizować tyle samo transakcji, ich efektywność sprzedaży wzrosłaby, podobnie jak w pierwszym przypadku, także o 25%.

Postawilismy więc kolejne pytanie – na której z tych dwóch opcji chcielibyście się w przyszłym roku skoncentrować?

Jak myślisz, co odpowiedzili?

Dodaj komentarz