Kto z kim przystaje… czyli o efekcie czystej ekspozycji


Kompetencje

Robert Zajonc (1923-2008) to amerykański psycholog społeczny urodzony przed wojną w Łodzi, uważany za twórcę nowoczesnej psychologii społecznej. Przez blisko 50 lat prowadził badania nad związkami pomiędzy procesami emocjonalnymi i procesami poznawczymi – m.in. nad zależnością kolejności urodzenia dziecka w rodzinie a jego poziomem IQ, związkiem pomiędzy myślą a uczuciem, psychologią a fizjologią organizmu człowieka. […]

07/06/2018

Osobowość jest kluczowa, kompetencje można wykształcić


Kompetencje, Manager

Jeśli chodzi o pozyskiwanie talentów handlowych, większość firm woli je “kupować”, niż “rozwijać”. “Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych handlowców, którzy potrafią szybko odnaleźć się w nowej firmie” – powiedział jeden z prelegentów podczas niedawnego sympozjum HR w Warszawie. Szefowie wielu przedsiębiorstw twierdzą, że zatrudnianie ludzi z doświadczeniem obniża koszty późniejszych szkoleń i jednocześnie pozwala organizacji wzbogacić się […]

24/05/2018

Jak zdobyć i utrzymać wartościowych Klientów?


Kompetencje, Manager, Sprzedaż

Szefowie sprzedaży często marzą o tym, aby ich budżety sprzedaży były osiągane głównie w wyniku współpracy z kilkoma najważniejszymi Klientami, których nazywają kluczowymi lub strategicznymi. Dlaczego? Wówczas bowiem sprzedaż jest bardziej stabilna i przewidywalna, a koszty obsługi relatywnie niższe. Poza tym łatwiej jest skoncentrować zasoby na kilku kluczowych Klientach, aniżeli rozdzielać je pomiędzy wieloma mniejszymi. […]

14/05/2018

Po czym poznać kiepskiego managera?


Manager

To, że ktoś pełni funkcję managera, nie znaczy jeszcze, że wie, jak nim być. Właściwie prowadzony nadzór nad zespołem przesądza o tym, czy lider nadaje się na to stanowisko. – Nadzór to krytyczna część przywództwa. Jednak jakość tego nadzoru często przesądza o sukcesie: managera i całej organizacji – pisze Rita Sever, certyfikowana specjalistka pracy, autorska […]

27/04/2018

Co mówi o nas ruch warg?


Kompetencje, Rozwój

Mówi się, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Tę zasadę często nieświadomie wykorzystujemy, kiedy mamy przed sobą rozmowę kwalifikacyjną lub jakieś ważne spotkanie biznesowe, czy randkę. Wtedy też staramy się uspokoić, zrelaksować i panować nad emocjami. Dlatego też ważne jest być mieć świadomość własnego ciała, ale i stać się baczniejszym obserwatorem sygnałów pozawerbalnych, które […]

18/04/2018

Presja nigdy nie zastąpi motywacji!


Kompetencje, Manager

Wielu, chyba nazbyt wielu managerów myli presję z motywacją. Tymczasem presja nigdy nie zastąpi motywacji, choć pewnie wykonawczo jest od niej łatwiejsza. I może właśnie dlatego  jest jej tak pełno w firmach i organizacjach? Zamiast wywoływać i potęgować stres, managerowie powinni zastanowić się nad tym, co zrobić, aby pracownik chciał, aby widział sens, cel, korzyść […]

12/04/2018