12 przekonań dobrych szefów


Kompetencje, Manager

Co czyni przełożonego doskonałym? Oto jest pytanie, które zgłębiam od dłuższego czasu. Niedawno przedstawiłem wstępne wyniki moich analiz na ten temat na łamach HBR, a w ostatnim czasie sumiennie pracowałem nad książką Good Boss, Bad Boss. W obu przypadkach stosowałem podejście maksymalnie oparte na dowodach. Unikałem udzielania porad, które nie wynikałyby z naukowych podstaw potwierdzających ich skuteczność. Zależało mi na […]

10/02/2019

Jak wdrożyć zarządzanie projektami w firmie?


Manager

Coraz więcej organizacji staje przed koniecznością wdrożenia metod zarządzania projektami. Wiele z nich zadaje sobie pytanie: Jak to dobrze zrobić?. Odpowiedź jest prosta: potraktujmy wdrożenie metod zarządzania projektami w organizacji tak jak każdy inny projekt. W sukcesie tego przedsięwzięcia niemałą rolę odgrywa HR. Projekty definiowane są często jako zbiory czynności podejmowanych dla osiągnięcia jasno określonych […]

11/06/2018

Menadżer w świecie VUCA


Rozwój

We współczesnym biznesie zarządzanie zmianą należy do najważniejszych kompetencji menedżerów. Skuteczny menedżer odnajduje się w burzliwej rzeczywistości określanej jako VUCA. To akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów z U.S. Army War College na określenie sytuacji, jak powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Każda z cech nowej […]

23/07/2017

Niekulturalna kultura w organizacji.


Case study, Kompetencje

Wiele razy zdarzało mi się słyszeć, że w danej firmie działoby się znacznie lepiej, gdyby była w niej kultura organizacyjna. A tymczasem szef nie szanuje pracowników, ludzie sobie niechętni, ciągłe połajanki i narzekanie. Generalnie, kultury brak. Tymczasem przeciętny „użytkownik”, który zagadnieniem kultury organizacyjnej nie zajmuje się zawodowo, wie, że jak kultura w organizacji jest, to dobrze, […]

04/06/2017

Nawet młodzi potrzebują szefów-tyranów! Rozmowa z J. Santorskim.


Kompetencje

Pracownicy coraz mniej przychylnym okiem patrzą na menedżerów, którzy występują wyłącznie w roli nadzorcy. Im młodsi, tym bardziej przekonani, że mogą nadzorować się sami – za pomocą nowych technologii lub w ramach współpracy zespołowej. Dla nich szef ma być autorytetem: mentorem, który wskaże drogę, będzie wzorem do naśladowania, mistrzem. Co ciekawe, jak wynika z badań […]

20/05/2017