Gest zgody w kreowaniu relacji i negocjacjach


Emocje, Kompetencje

Gdy konflikty kumulują się i napięcie wzrasta, porozumienie między stronami załamuje się. Zanim nieporozumienie przekształci się w Starcie i destrukcyjny pojedynek, można zastosować psychologiczny wybieg, który doprowadzi do rozładowania napięcia we wzajemnych kontaktach. Polega na tym, że jedna ze stron niespodziewanie ofiaruje drugiej prezent – Gest Zgody. Jeśli wymiana gestów przejdzie gładko, napięcie szybko opadnie […]

11/04/2018