Szkolenia ze 100% dofinansowaniem! Q & A

Szanowni Państwo,
poniżej znajdziecie podstawowe informacje nt możliwości uzyskania 100% dofinansowania na realizowane przez nas szkolenia oraz projekty związane z rozwojem kompetencyjnym. W razie jakichkolwiek pytań bądź potrzeby szczegółowego ustalenia interesującej Was kwestii, w każdej chwili możecie Państwo do nas napisać:

  • kontakt@psychologiasprzedazy.biz
  • lub skontaktować się poprzez nasz Fanpejdż 

odpowiemy wówczas na interesujący Was temat.

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Firmy (bez względu na ich charakter, a więc spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowe, jawne, cywilne, partnerskie) sektora MSP (mała i średnia przedsiębiorczość) oraz osoby prowadzące aktywność biznesową w formule jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. jdg). Z oferty mogą  korzystać także organizacje typu NGO (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne) oraz tzw. start’upy.

2. W jaki sposób ustalić czy firma/organizacja należy do sektora MSP?

Pomocna w tej kwestii jest aplikacji PARP, którą znajdziecie TUTAJ.

3. Co oznacza w praktyce uzyskanie dofinansowania na szkolenia?

Dzięki uzyskanemu wsparciu można w 100% finansować szkolenia i projekty związane z rozwojem kompetencyjnym – realizowane przez nas.

4. Czy dofinansowanie dotyczy konkretnych szkoleń i tematów/obszarów?

Nie. Co prawda startowo oferujemy gotowe tematy i sprawdzone formaty szkoleń, ale w odniesieniu do każdej firmy (organizacji) czy wręcz grupy osób – istnieje realna możliwość przygotowania, opracowania i realizacji przez nas szkolenia dedykowanego, związanego z konkretną, zdefiniowaną potrzebą. W maksymalnym stopniu staramy się realnie wspierać firmy w tym, czego potrzebują i oczekują.

5. Czy dofinansowanie ma jakieś pułapy finansowe, czy można starać się o dofinansowanie jednego szkolenia czy całego cyklu, serii szkoleń i wydarzeń o charakterze pro’rozwojowym?

W zasadzie nie ma żadnych ograniczeń, jednak z praktyki działania wiemy, że – w pewnym  uproszczeniu – można przyjąć pułap ok. 6000/8000 pln na osobę w skali roku. Dofinansowanie może dotyczyć jednego, konkretnego szkolenia oraz projektu obejmującego cykl szkoleń i spotkań.

6. Ile czasu zajmuje procedura pozyskiwania finansowania (opracowanie wniosku, czas aplikowania o dofinansowanie, itp)?

Orientacyjnie można przyjąć, że to okres 3-4 tygodni od chwili rozpoczęcia procedury i podjęcia z nami współpracy – do uzyskania finalnej decyzji o przyznaniu środków.

7. Kto prowadzi dofinansowane szkolenia, kim są trenerzy?

Szkolenia prowadzą trenerzy, eksperci z naszego teamu. To doświadczeni top managerowie praktycy o dużym potencjale wiedzy, umiejętności, mający za sobą wieloletnie praktyki szkoleniowe jako wykładowcy i trenerzy. Do każdego projektu (szkolenia oraz cyklu szkoleń) zawsze dobieramy ekspertów o adekwatnym, odpowiednim i właściwym potencjale, tak aby maksymalizować efektywność szkolenia i jego wpływ na rozwój kompetencyjny uczestników spotkania. Natomiast opracowaniem samego wniosku zajmują się (we współpracy z Państwem) wysokiej klasy fachowcy z dużym doświadczeniem w tego typu procedurach. Sama aplikacyjna nie absorbuje Państwa, wszystkim zajmują się nasi konsultanci.

8. Jak wygląda procedura współpracy związanej z realizacją szkolenia (szkoleń) i uzyskaniem dofinansowania?

Zainteresowana firma (organizacja lub osoba) informuje nas o takiej gotowości, chęci w kierowanym do nas mailu. Przesyłamy wówczas formularz aplikacyjny (tzw. starter). Po jego wypełnieniu i odesłaniu do nas – podejmujemy kontakt i realizujemy procedurą uzyskania dofinansowania. Co ważne, jest ona całkowicie bezpłatna i nie rodzi żadnych ukrytych kosztów. Równolegle do opracowania formalnej strony wniosku trwają prace i rozmowy związane ze stroną programową szkolenia, ustaleniem jego tematyki, zakresu, charakteru oraz metodyki. Wszystkie te działania wieńczy kompletna aplikacja, która jest finalnie przedmiotem dofinansowania.

9. Czy o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby prywatne, np. grupa znajomych z różnych firm, którzy we własnym zakresie chcą podnosić swoje umiejętności – poprzez zorganizowanie dofinansowanego tzw. szkolenia otwartego?

Tak. istnieje taka możliwość. W takiej sytuacji prosimy o pilny kontakt, aby szczegółowo omówić temat.

10. Czy od strony formalno-prawnej wszystko jest dokumentowane fakturami, rachunkami i umowami zgodnymi z polskim prawem?

Tak, zarówno pozyskanie finansowania, jak i realizacja szkoleń są działaniami w pełni legalnymi, bazującymi na istniejących przepisach i regulacjach prawnofinansowych. Wszystko odbywa się na podstawie oficjalnych dokumentów, jest fakturowane i rozliczane rachunkami.

Zapraszamy do współpracy.

kontakt@psychologiasprzedazy.biz

.