Spotkaj się z nami a’live! Psychologia Sprzedaży w praktyce. Zapraszamy :)

Warsztat szkoleniowy dla wszystkich,
którzy chcą poprawić swoją sprzedażową skuteczność!

Warszawa: 23.06.2017 (piątek) 

Motto szkolenia:
Sukces jest wynikiem właściwych decyzji (Eurypides)

.

Idea szkolenia

Współczesny biznes stawia ogromne oczekiwania wobec handlowców, którym nie sposób sprostać bez dogłębnej, praktyczne wiedzy z zakresu psychologii sprzedaży. Oferowany warsztat, zrealizowany w nowatorskiej, niezwykle skutecznej formule sparingu kompetencyjnego  umożliwi jego uczestnikom dogłębne zrozumienie i praktyczne opanowanie kluczowych technik, strategii, postaw i zachowań, zapewniających sukces w kreowaniu handlowych relacji b2b & b2c.

Sparing kompetencyjny, jako forma szkoleniowa – charakteryzuje się zdobyciem w jego trakcie realnego doświadczenia w zakresie wiedzy i kompetencji. Jego  innowacyjny charakter gwarantuje sprawne opanowanie prezentowanych rozwiązań, tak, aby można je było „od zaraz” stosować w zawodowym życiu. Sparing kompetencyjny to w praktyce ogromna ilość ćwiczeń, symulacji, case study – a wszystko na bieżąco konsultowane z prowadzącym zajęcia praktykiem – ekspertem. Finałem spotkania jest gra symulacyjno szkoleniowa, w trakcie której będzie można sprawdzić stopień opanowania zdobytej wiedzy, przekonać się o skuteczności zaprezentowanych podczas szkolenia strategii, taktyk i mechanizmów służących kreowaniu dobrych relacji biznesowych.  Szkolenie w najwyższym stopniu zorientowane będzie na praktyczne doskonalenie umiejętności, w trakcie zajęć, uczestnicy otrzymają wiele praktycznych wskazówek, rad, a przede wszystkim sprawdzonych i skutecznych narzędzi pomocnych w efektywnym prowadzeniu działań handlowych. Spotkaniu przyświeca zasada > minimum nudnej teorii – maksimum przydatnej praktyki!

Głównym zadaniem szkolenia jest praktyczna nauka psychologii sprzedaży tak, aby w maksymalnym stopniu odnieść sukces handlowy, na coraz bardziej wymagającym rynku Klientów i wśród drapieżnej konkurencji.

Biorąc udział w szkoleniu, jego uczestnicy zwiększą swoje kompetencje w zakresie:

  • rozpoznawania motywacji decyzyjnej Klienta – definiowania jej i wpływania na nią w taki sposób, aby dobrze sprzedawać,
  • stosowania języka korzyści i perswazji handlowej – opanują argumentację sprzedażową w stopniu umożliwiającym efektywną pracę przynoszącą konkretne wyniki,
  • strategii partnerskiej sprzedaży wzmacniającej długofalowe relacje, budowania trwałych więzi z Klientem – dzięki czemu będą potrafili kreaować  „od zaraz”, w swojej codziennej pracy dobre kontaktu handlowe
  • przełamywania barier w pierwszym kontakcie z Klientem – nauczą się jak radzić sobie z obiekcjami, zastrzeżeniami, obawami, wątpliwościami oraz uwagami Klientów,
  • rozpoznawania i rozumienia osobowości Klienta – dzięki czemu będą potrafili skutecznie stosować argumentację handlową dostosowaną do stylu komunikacji i psycho-społecznego Klienta,
  • radzenia sobie z siłą negocjacyjną Klienta – nauczą się bronić przed manipulacyjnymi taktykami Klientów, opanują sposoby socjotechnicznego wpływu na decyzyjność Klientów i sposób postrzegania przez Klienta oferty.
  • Inicjowania zaufania w relacjach z Klientem, a następnie budowania wiarygodnej współpracy z nim, wykorzystującej zjawisko lojalności handlowej

Dzięki warsztatowej formule szkolenia stanie się wartościowe zarówno dla osób posiadających już doświadczenie handlowe, jak również dla tych tych, które dopiero rozpoczynają swoją zawodową przygodę lub zastanawiają się nad jej zainicjowaniem.

Podkreślamy, że zajęcia zrealizowane zostaną w formule sparingu kompetencyjnego – tak aby poprzez maksymalną liczbę ćwiczeń, symulacji, analiz, quizów, gier oraz case study – skutecznie nauczyć jego uczestników takich trwałych postaw i zachowań, które służyć będą celom szkolenia.

Co ważne – w ramach spotkania, jego uczestnicy otrzymają możliwość zrealizowania indywidualnych konsultacji z prowadzącymi zajęcia ekspertem – dzięki temu będą mogli rozwiązać swoje problemy, uzyskać wartościowe rady, wskazówki dotyczące konkretnych spraw, rozwiać wątpliwości i obawy. Otrzymają mocne i cenne wsparcie służące ich rozwojowi kompetencyjnemu.
.

Więcej o programie i charakterze szkolenia przeczytasz TUTAJ

Koszt udziału w szkoleniu:
tylko = 299 zł / osoba

W cenie: szkolenie, poczęstunek kawowy, lunch, certyfikat, ebooki i materiały po’szkoleniowe oraz certyfikat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia korzystając z formularza

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu.


*
*

Dodaj komentarz