Przyszłość. Czynniki kształtujące rynek pracy do 2030 roku wg PWC


HR, Rozwój, Sprzedaż / czwartek, Kwiecień 26th, 2018

Żyjemy w czasach znaczącej zmiany rynku pracy i sposobów jej wykonywania. Automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja znacząco wpływają na realizowane przez pracowników zadania oraz zmieniają profil poszukiwanych przez organizacje kandydatów. Te przełomowe zmiany skutkują pojawieniem się ogromnych wyzwań w obszarze zarządzania organizacją oraz pozyskiwania i utrzymania talentów.

Jak zmieni się rynek w najbliższych latach?

  • Jak organizacje mogą przygotować się na nadejście przyszłości, którą dopiero staramy się zdefiniować?
  • Jak zmienią się potrzeby w zakresie pozyskiwania talentów?
  • Jak przyciągnąć, utrzymać i motywować potrzebnych organizacji pracowników?
  • Jak wszystkie te zmiany wpłyną na funkcjonowanie struktur HR?

Transformacja cyfrowa to ogromne szanse w zakresie kapitału ludzkiego. Zarówno automatyzacja procesów, jak i wykorzystanie sztucznej inteligencji (w rekrutacji, kształtowaniu ścieżek kariery, budowaniu programów motywacyjnych, czy nawet świadomym współtworzeniu kultury organizacyjnej) pozwolą zwiększać zaangażowanie i skuteczniej osiągać zakładane cele biznesowe

Przesłanie dla liderów

37% populacji naszego globu ma obawy jeśli chodzi o automatyzację pracy. Najbardziej boją się osoby z niższym poziomem wykształcenia. Aż 32% respondentów z wykształceniem średnim niepokoi się o swoją przyszłość, a zaledwie 13% absolwentów studiów wyższych ma podobne odczucia.

Planując działania, nastawiaj się na dynamiczny rozwój wydarzeń. Bierz pod uwagę kilka scenariuszy. Podejmuj bezpieczne decyzje, które sprawdzą się w większości wypadków, a jednocześnie miej świadomość, że czasem trzeba będzie ryzykować.

Działaj już dziś

Coraz więcej ludzi myśli o tym, jak praca będzie wyglądać w przyszłości i jak to na nich wpłynie. 73% uczestników globalnego badania PwC (Price Waterhouse Cooper*2018) z optymizmem patrzy na rynek pracy w przyszłości i nie obawia się, że technologia zastąpi człowieka.

Zmiany w środowisku pracy zachodzą już dziś, a ich tempo rośnie. Dlatego nie warto zwlekać z działaniami – zaangażuj się jak najszybciej.

Odważnie wybiegaj do przodu

30% respondentów uważa, że najważniejsze są stabilność zatrudnienia oraz długi staż pracy w danej firmie. Jednocześnie 60% badanych przewiduje, że w przyszłości niewiele osób będzie mogło cieszyć się stabilnym, długoterminowym zatrudnieniem.

Nie pozwól, by twój punkt wyjścia cię ograniczał. Być może będą konieczne radykalne zmiany, a nie łagodna korekta aktualnego kursu.

Zrozum technologię

65% respondentów wierzy, że rozwój technologiczny poprawi perspektywy zatrudnienia. Trzy czwarte populacji naszego globu zgadza się, że technologia nigdy nie zastąpi ludzkiego umysłu.

Automatyzacja i sztuczna inteligencja wpływają na całe przedsiębiorstwo i pracowników. Jest to zbyt ważne zagadnienie, żeby pozostawić go wyłącznie w gestii działu IT (lub HR). Musisz dogłębnie zrozumieć i wnikliwie analizować zmiany technologiczne.

Wspieraj ludzi

Trzy czwarte respondentów wyraża gotowość do nabywania nowych umiejętności lub całkowitej zmiany zawodu, żeby w przyszłości nie pozostać bez pracy. Z kolei 74% uczestników badania zgadza się ze stwierdzeniem, że podnoszenie kwalifikacji jest w zakresie ich obowiązków i nie powinni polegać na pracodawcy.

Choć organizacje nie będą mogły ocalić zawodów wypieranych przez technologię, są odpowiedzialne za swoich pracowników. Chroń ludzi, a nie stanowiska pracy. Wspieraj postawy oparte na elastyczności, dostosowywaniu się do nowych warunków i zdobywaniu nowych umiejętności.

Buduj jasny przekaz

Jedna trzecia pracowników z niepokojem myśli o przyszłości swojego zawodu w kontekście postępującej automatyzacji. Taki niepokój zabija pewność siebie i gotowość do innowacyjności.

Samopoczucie pracowników wpływa na bieżącą kondycję przedsiębiorstwa, dlatego już dziś rozpocznij poważną dyskusję o przyszłości.

Nie możemy spokojnie czekać na rozwój wydarzeń. Aby przygotować się na to, co przyniesie przyszłość, trzeba ją najpierw zrozumieć. W odpowiedzi na powyższe pytania i wątpliwości w raporcie „Rynek pracy przyszłości” przyglądamy się czterem możliwym scenariuszom rozwoju rynku pracy do 2030 roku*.

W jednym z wcześniejszych artykułów – pisaliśmy o tzw. czerwonym  świecie rynku pracy. Jutro pojawi się wpis o kolejnym scenariuszu – świecie niebieskim, na którym wg prognoz dominować będą korporacje. Zachęcamy do lektury tego artykułu. Nie przegap go, jutro (sobota) tylko na Psychologii Sprzedaży. 

.

Korzystając z okazji zapraszamy na szkolenie:

Psychologia Sprzedaży w praktyce
29.05.2018 #Warszawa
Szczegóły oraz zapisy TUTAJ


 

 

Dodaj komentarz