Najważniejsza kompetencja managerska


Kompetencje, Manager / sobota, Marzec 3rd, 2018

Manager, chcąc efektywnie kierować ludźmi, przede wszystkim powinien starać się ich poznać. Jest to elementarny wymóg funkcji kierowania: bez znajomości ludzi niemożliwe jest skuteczne oddziaływanie na nich, trafne przewidywanie ich zachowań oraz efektywne motywowanie.

Faktem jest także, iż nie sposób poznawać ludzi bez rozmowy z nimi. Stąd prosty wniosek: manager musi rozmawiać z ludźmi, ale co ważniejsze MUSI potrafić to mądrze robić! To jest najważniejsza kompetencja managerska.

#psychologiasprzedazy

.

Dodaj komentarz