Najlepiej płatne kobiece zawody


Kompetencje, Motywacja / poniedziałek, Kwiecień 9th, 2018

W których zawodach kobiety odnajdują się najlepiej i zarabiają najwięcej? Sprawdź podsumowanie  dotyczące najlepiej płatnych, ale też najpopularniejszych zawodów wykonywanych przez kobiety w Polsce.

Według Raportu GUS (za 2017 r.) najbardziej sfeminizowane zawody w Polsce to:

  • Położne
  • Pracownicy domowej opieki osobistej
  • Dietetycy i żywieniowcy
  • Nauczyciele przedszkoli
  • Pielęgniarki
  • Technicy analityki medycznej
  • Sekretarki
  • Opiekunki dziecięce
  • Szwaczki, hafciarki i pokrewni
  • Technicy farmaceutyczni

Szacuje się, że udział kobiet we wskazanych grupach stanowi aż 94,9 do 99,8%. Lecz średnie zarobki pań w tychże zawodach nie przedstawiają się już tak optymistycznie:

Grupa zawodowa Przeciętne wynagrodzenie brutto
Pielęgniarki 3297,74
Nauczyciele przedszkoli 3153,7
Sekretarki 3104,61
Technicy analityki medycznej 3090,03
Technicy farmaceutyczni 3057,56
Dietetycy i żywieniowcy 3054,32
Opiekunki dziecięce 3015,17
Pracownicy domowej opieki osobistej 3004,16
Szwaczki, hafciarki i pokrewni 2956,31

Na szycie tabeli znajdują się pracownice służby zdrowia: pielęgniarki i położne, którym po piętach depczą nauczyciele przedszkoli, a tabelę zamykają szwaczki i hafciarki z najniższą przeciętnym wynagrodzeniem brutto. Tylko zawody spoza tabeli, w których zagwarantowane mamy równouprawnienie, zaoferować mogą paniom wyższe zarobki.

Wyższe zarobki wiążą się ze zmianą zakresu obowiązków oraz z większą odpowiedzialnością. Dlatego też tak dobrze opłacane są stanowiska kierownicze kobiet, takie jak menedżerki, czy kierownicy działów badawczo-rozwojowych. Tabela wynagrodzeń kobiet na najwyższych stanowiskach wg GUS przedstawia się następująco:

Grupa zawodowa Przeciętne wynagrodzenie brutto
Top Menedżerowie, CEO i prezesi 12097,11
Kierownicy działów badawczo-rozwojowych 9269,43
Sędziowie 9109,3
Dyrektorzy wykonawczy, rozwoju, marketingu 9023,63
Kierownicy działów informatyki 9004,48
Zastępcy dyrektorów i samodzielni top menedżerowie 8834,83
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy 8395,59
Kierownicy działów reklamy, promocji i pokrewnych 7961,66
Kierownicy małych przedsiębiorstw 7827,56
Kierownicy działów finansowych i administracyjnych 7260,91

Z Raportu Płacowego firmy AdvisoryGroup TEST Human Resources wynika, że zawody, w których kobiety opłacane są lepiej od mężczyzn są wyjątkami. Do tej grupy możemy zaliczyć inżynierów sprzedaży, czy przedstawicieli handlowych. Rekordowa różnica w zarobkach na tym samym stanowisku między pracownikami o różnej płci może sięgać nawet 3 tysięcy złotych. Tylko zawód samodzielnego księgowego gwarantuje stałą pensję, niezależną od płci.

Wyniki jednoznacznie wskazują, że mężczyźni miesięcznie zarabiali o 333,17 zł więcej, przez co osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o nieco ponad jedną dziesiątą (10,1%) wyższe od średniego w skali kraju. Tymczasem wynagrodzenie kobiet było niższe o ponad jedną dziesiątą (10,5%), czyli o 331,19 zł. Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o prawie jedną czwartą (23,0%, czyli 664,36 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet.

Dodatkowo stawka dla kobiety za jedną godzinę pracy jest niższa niż stawka dla mężczyzny. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto w październiku 2017 r. wyniosło 19,21 zł. Mężczyźni zarabiali jednak 21,35 zł za godzinę. Natomiast stawka godzinowa kobiet wyniosła 17,74zł, czyli mniej o blisko 9% względem średniej krajowa. Dane przedstawione powyżej pochodzą z badań przeprowadzonych przez GUS (Raport Struktura Wynagrodzeń z października 2017) i stanowią dobitne potwierdzenie zjawiska dyskryminacji płacowej kobiet.

Dodaj komentarz