Jakie cechy sprzyjają przedsiębiorczości?


Kompetencje, Manager / poniedziałek, Październik 15th, 2018

No właśnie, warto zastanowić się nad pytaniem – jakie cechy sprawiają, że jedni ludzie są bardziej przedsiębiorczy a inni owej, słynnej “żyłki do biznesu” nie mają choćby za grosz. Zestawienia różnych badań pokazują, iż przedsiębiorcy są bardziej stabilni emocjonalnie, otwarci na nowe doświadczenia, bardziej pracowici – sumienni oraz dużo mniej ugodowi niż inni ludzie.

Z klasycznych już analiz McClellanda ( amerykański specjalista w zakresie motywacji i przedsiębiorczości ) wynika, że w społeczeństwach bardziej zamożnych motyw osiągnięć jest bardziej widoczny, obecny w kulturze. Jego badania pokazują, że zazwyczaj większa potrzeba osiągnięć stymuluje rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość.

Przedsiębiorcy to z reguły ludzie ambitni, ale preferujący cele o średnim poziomie trudności, takie, które można realnie osiągnąć. A więc – nie marzyciele! Ludzie przedsiębiorczy mają silniejsze przekonanie o skuteczności swojego działania. Mają także specyficzny sposób pojmowania porażki. Przedsiębiorcy nie unikają wzięcia odpowiedzialności za błędy, ale widzą je, w dłuższej perspektywie raczej w tym, co można zmienić niż jako swoje słabe cechy.

Ludzi przedsiębiorczych cechuje wyraźna orientacja ku przyszłości i teraźniejszości oraz niechęć do gdybania. To, co było – nie jest przez nich bez końca rozpamiętywane, a jeśli już – to jako doświadczenie, z którego wyciąga się wnioski a nie bez końca przywołuje i biadoli.

Ludzie predestynowani do osiągania sukcesu charakteryzują się wysoka pewnością siebie (często nadmierna) i mają przerysowane poczucie własnej wartości. Przedsiębiorców od innych ludzi odróżnia także, nie tyle pęd do ryzyka, co sposób postrzegania ryzyka. Tam, gdzie nieprzedsiębiorczy widzą problem, przedsiębiorczy widzą szanse, i to na niej właśnie koncentrują całą swoją uwagę. W ich ocenie przysłowiowa szklanka jest zawsze do połowy pełna. Wydaje się, że cechy takie jak wytrwałość samokontrola, inteligencja, umiejętność konstruowania dalekosiężnych planów sprzyjają odnoszeniu sukcesów i bogaceniu się.

Co zatem czyni nas przedsiębiorcami?

Warto zwrócić uwagę na umiejętności poznawcze przedsiębiorców. W większości przypadków nie interesują ich procesy ekonomiczne, postrzegane zazwyczaj jako nudne. Najzdolniejsi maja bardzo rozwiniętą umiejętność przetwarzania informacji ekonomicznych w taki sposób, aby dokonać ich skutecznej syntezy. Sedno sprawy jest tym, co ich zajmuje, co jest przedmiotem uwagi i analizy.

Kolejną umiejętnością charakterystyczną dla przedsiębiorczych jest sposób postrzegania zasobów. Dla przedsiębiorcy zasób to kapitał – to dlatego przedsiębiorcy większość czasu poświęcają na myślenie jak wykorzystać potencjał posiadanych zasobów. Dla przedsiębiorcy zasób jest płynny i służy generowaniu dochodów i pozyskiwaniu tym sposobem kolejnych zasobów.

Nieco upraszczając można więc przyjąć, że dla człowieka biznesu realizacja celów jest procesem, praktycznie bez końca. Osiągnięcie jednego celu rodzi bowiem kolejne cele, w dużej mierze uzależnione od skali i charakteru poprzednich efektów. Owa płynność, dynamika w zarządzaniu potencjałem jest determinowana i pobudzana indywidualną kreatywnością przedsiębiorcy.

.

dr Marek Wojciechowski | psycholog biznesu

Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji:

Dodaj komentarz