Intuicja – jak to z nią naprawdę jest?


Emocje, Kompetencje / poniedziałek, Marzec 12th, 2018

Jedni w intuicję wierzą i kierują się nią, inni potrzebują twardych, namacalnych argumentów, by podejmować decyzje. Ci pierwsi rzadziej są niemoralni.

W badaniach psychologicznych kierowanie się intuicją zazwyczaj jest rozumiane jako zdolność do rozumienia pewnych kwestii natychmiast, bez potrzeby świadomego zastanawiania się.

Sarah Ward, psycholog z University of Missouri uważa, że osoby, które ufają swojej intuicji i często się na nią powołują, rzadziej oszukują i popełniają czyny niemoralne niż osoby, dla których intuicja nie jest wiarygodna. Ward przeprowadziła dwa eksperymenty, by ustalić czy ufanie intuicji wpływa na moralność ludzi.

W swoich badanych poprosiła najpierw o wypełnienie kwestionariuszy, na podstawie których oceniła na ile osoba faktycznie kieruje się intuicją. Następnie w pierwszym eksperymencie poprosiła część badanych o przeczytanie zmyślonej historii o tym jak popełnili błąd, a winę zrzucili na współpracownika. Osoby w grupie kontrolnej czytały podobną historię, ale wzięły w niej odpowiedzialność za swoją pomyłkę.

Autorka przewidywała, że wyobrażenie sobie niemoralnego zachowania wywoła emocje takie jak wstyd, poczucie winy. Takie emocje zaś, jak pokazały inne badania, mogą sprawić, że osoba czuje się brudna, nieczysta, skażona. W związku z tym Ward oczekiwała, że osoby, które wyobrażały sobie swoje niemoralne zachowanie będą gotowe zapłacić więcej za produkt do mycia rąk, a spośród nich najwięcej zapłacą zwolennicy intuicji.

Jeśli czujesz się źle ze swoim moralnym występkiem, możesz mieć potrzebę oczyszczenia – tłumaczy psycholog. Wyniki eksperymentu to potwierdziły. Osoby, które w życiu ufają swojej intuicji były gotowe zapłacić więcej za środek do czyszczenia po przeczytaniu historii, w której wcieliły się w rolę osoby niemoralnej niż osoby nieufające intuicji.

W drugim eksperymencie poproszono badanych o opisanie sytuacji z życia, w której zachowali się niemoralnie (grupa kontrolna opisywała neutralne zdarzenie). Następnie wszyscy rozwiązywali test inteligencji, którego w rzeczywistości nie dało się poprawnie wykonać. Ward chciała w ten sposób sprawdzić czy osoby podążające za intuicją będą rzadziej oszukiwać w teście niż osoby nie ufające „wewnętrznemu głosowi”.

Do testu były dołączone odpowiedzi i badani mieli sami podliczyć swoje punkty. Poinformowano ich również, że najlepsi wezmą udział w loterii (to miało ich zmotywować do oszustwa).

Drugi eksperyment pokazał, że osoby kierujące się intuicją oszukują rzadziej po tym jak przypomną sobie swoje niewłaściwe zachowanie z przeszłości niż osoby nie podążające za intuicją – tłumaczy Ward. Możliwe, że osoby „intuicyjne” mają silniejszą niż pozostali potrzebę kompensowania przeszłych negatywnych zachowań – dodaje. Według autorki na co dzień powinniśmy bardziej ufać intuicji rozważając kwestie moralne.

.

#psychologiasprzedazy

Dodaj komentarz