Do czego służy manager?


Manager / wtorek, Marzec 13th, 2018

Motywacja nie jest zdarzeniem jednorazowym, lecz procesem cyklicznym, ciągłym! Takie są fakty. Dlatego jednym z wywołujących największy stres momentów życia managera jest chwila, w której odkrywa On, że praca nad motywowaniem jego podwładnych – w istocie nigdy się nie kończy!

Nie bez wielkiej przesady można stwierdzić bowiem, że w dzisiejszych czasach – głównym zadaniem managera w każdej organizacji, jest właśnie efektywne motywowanie ludzi w powierzonym mu dziale lub zespole.

Dobra motywacja zapewnia, ba – gwarantuje; wynik, target, realizację celu, a przecież każdej organizacji tak naprawdę o to właśnie chodzi!

.

#psychologiasprzedazy

Dodaj komentarz