Dlaczego boimy się zmian?


Kompetencje, Rozwój / środa, Październik 11th, 2017

Zmiany to proces, poprzez który przyszłość wchodzi w nasze życie – pisał przed laty futurolog Alvin Toffler. Dlaczego zmiany budzą w nas obawy?

Odczuwamy naturalny lęk przed nowym, przed nieznanym, przed wszystkim, czego jeszcze nie doświadczyliśmy. Boimy się zachwiania równowagi uzyskanej przez przebywanie w jakimś znajomym miejscu w życiu.

Czym różni się psychologiczny mechanizm nagłej, nieoczekiwanej zmiany od tej, którą sami staramy się wprowadzić?

Sekret tkwi w słowie „nieoczekiwana”. Nie jesteśmy na tę nagłą zmianę przygotowani, stąd niepokój, opór, kurczowe trzymanie się tego, co było lub tego, co znane i oswojone. Natomiast zmiana, do której sami chcemy dążyć, ma zupełnie inny charakter. Występuje w niej element pragnienia, zamiaru, niekiedy interesu czy dążenia własnego lub osoby, na której nam zależy. W zmianie zamierzonej też występuje lęk, opór, niekiedy zachwianie motywacji, ale zaciekawienie i oczekiwanie gratyfikacji pomagają podtrzymać kierunek ku zmianie.

.

Dodaj komentarz