Decyzje managerskie: #Braincalming


Emocje, Kompetencje, Motywacja / sobota, Kwiecień 7th, 2018

#Braincalming jest azjatycką techniką grupowego rozwiązywania problemów. Polega ona na czymś zupełnie odmiennym niż burza mózgów. Chodzi w niej nie o emocjonalne mobilizowanie mózgów, ale o wprowadzenie uczestników w stan psychicznego wyciszenia.

Sesję pomysłowości poprzedza sesja wręcz modlitewnego skupienia. Uwaga uczestników jest ukierunkowywana na wizualne wyobrażenia problemu, a ich myślenie podlega oczyszczeniu z różnych myśli zakłócających skupienie się na rozwiązywanym problemie. Mózgi uczestników, wprowadzone w trans medytacyjny, stają się bardziej otwarte, skoncentrowane i twórcze.

W krajach zachodnich metoda ta rzadko bywa stosowana, ponieważ ludziom brakuje kulturowych umiejętności medytacyjnych. W jakimś jednak stopniu niektóre zachodnie metody twórczego myślenia nawiązują jednak do praktyk wyciszania mózgu. Idea ta jest wkomponowana m.in. w metodę synektyczną.

.

#psychologiasprzedazy

Dodaj komentarz