Co skutecznie motywuje?


Motywacja / piątek, Wrzesień 14th, 2018

Biorąc pod uwagę niezwykle niski poziom zaangażowania pracowników – ostatni sondaż pokazał, że 70% Polaków „nie angażuje się” w pracę lub „aktywnie się z niej wyłącza” – wielu liderów szuka dróg wyjścia z tej sytuacji. Niektórzy skłaniają się ku zachętom materialnym (premiom, pokojom gier, darmowym posiłkom), mając nadzieję, że zagwarantują sobie tak zadowolenie pracowników. Działania te, choć się je docenia, pozostają bez wpływu na skuteczniejsze czynniki, które długoterminowo kształtują dobre samopoczucie. Liderzy powinni zapewniać pracownikom trzy rzeczy.

1. Inspiracja

Bez względu na to, co robi Twoja organizacja – czy świadczy usługi, czy też tworzy produkty – ważne jest, aby jej kultura była przesiąknięta znaczeniem.

Badania pokazują, że ludzie, którzy mają poczucie sensu, są bardziej ukierunkowani, kreatywni i odporni. Z tego powodu liderzy powinni przypominać pracownikom, w jaki sposób swoją pracą przyczyniają się do poprawy życia innych. Przykładem takich działań może być publikowanie podziękowań od klientów lub ogłaszanie celów charytatywnych, które wspiera firma.

Badania pokazują, że nawet niezadowoleni pracownicy mają lepszą opinię o swoim miejscu pracy, kiedy poświęcają czas szczytnym celom, oraz że pracownicze programy wsparcia są skuteczne nie tylko dlatego, że pracownicy otrzymują w nich pomoc, lecz również dlatego, że mogą ją oferować.

Źródło inspiracji dla pracowników stanowią także liderzy. Z badań wynika, że kiedy działają bezinteresownie, dbając w większym stopniu o grupę niż o samych siebie, ich podwładni wykazują większe zaufanie, chęć do współpracy, oddanie, lojalność, koleżeńskość oraz zaangażowanie.

Szefowie, którzy postępują wobec swoich pracowników sprawiedliwie, inspirują ich do większego oddania, postaw obywatelskich i produktywności. Pamiętaj, aby pracować wspólnie z członkami swojego zespołu codziennie lub przynajmniej raz na tydzień, okazując lojalność zarówno wobec nich, jak i całej organizacji.

2. Życzliwość

Jesteśmy istotami z gruntu społecznymi, niemniej interakcje w miejscach pracy częstokroć przypominają wymianę transakcyjną. A to błąd.

Badania przeprowadzone w Wielkiej. Brytanii badania pokazują, że przyjaźń i uznanie wpływają na lojalność pracowników skuteczniej niż nawet wysokie wynagrodzenie. Inne badania potwierdzają, że pozytywne i ciepłe relacje są jednym z najlepszych wyznaczników kondycji psychicznej, dlatego też liderzy muszą dbać o tworzoną przez siebie kulturę oraz opinie, jakie wyrażają w pracy.

Podstawy życzliwej kultury obejmują dbałość i szacunek, co zwiększa kreatywność zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym. Ważne jest również okazywanie przez lidera ciepła: z badań Deana Tjosvolda z Uniwersytetu Lingnan wynika, że działanie to zwiększa motywację i produktywność podwładnych, podczas gdy Amy Cuddy z Harvard Business School dowodzi, że okazywanie ciepła zwiększa też efektywność liderów.

Choć wyrażanie gniewu może przynosić pewne korzyści (na przykład Daan Van Knippenberg wykazał, że na gniew dobrze reaguje część podwładnych, a Lara Tiedens udowadnia w swojej pracy, że w niektórych przypadkach może być też on odbierany jako wyraz siły lub kompetencji), badania zasadniczo pokazują, że negatywne emocje obniżają postrzeganą skuteczność menedżerów.

Życzliwi liderzy robią drobne rzeczy, aby okazać dbałość pracownikom po prostu jako ludziom, a nie tylko podwładnym. Dobrym pierwszym krokiem na tej drodze jest zapytanie pracownika, co u niego słychać, a następnie autentyczne wysłuchanie odpowiedzi.

Tego typu praktyki można zinstytucjonalizować. W jednej z firm z polskich dużych spółek giełdowych – jeśli pracownik jest poważnie chory lub doświadczył utraty kogoś bliskiego, natychmiast powiadamia się prezesa, który może osobiście skontaktować się z tą osobą. Miał miejsce przypadek, kiedy prezes powiadomiony o przykrej diagnozie u jednej z podwładnych, w ciągu 15 minut zadzwonił, pytając, co on oraz organizacja mogą zrobić, aby ją wesprzeć.

3. Dbałość o siebie

Wiele firm jedynie deklaruje troskę o dobre samopoczucie pracowników – na przykład oferując im karnety na siłownię, jogę lub zajęcia z medytacji – podczas gdy intensywny rytm pracy nie pozostawia czasu na skorzystanie z tych ofert.

Programy typu wellness nie zadziałają, jeśli nie stworzy się kultury, w której akceptuje się dbałość o siebie jako priorytet i zachęca się do niej. Kiedy się tak jednak stanie, wyniki sięgają głęboko. Ćwiczenia, przerwy w pracy, praktyka relaksacji oraz wyraźnie zarysowane granice pomiędzy pracą i życiem domowym mogą ograniczyć stres zawodowy i zwiększyć dobre samopoczucie oraz zaangażowanie pracowników.

Można ich również zachęcać, aby lepiej korzystali z podstawowego dostępnego im zasobu, jakim jest sen. Wypoczęci pracownicy są szczęśliwsi i znacznie bardziej wydajni. Liczne badania, w tym to obejmujące pilotów lotnictwa wojskowego, pokazują, że brak snu w istotny sposób ogranicza umiejętności poznawcze i motoryczne, podczas gdy skany mózgu dowodzą, że przełomowe pomysły i rozwiązania pojawiają się, gdy mózg znajduje się w stanie alfa, leniwym stanie umysłu, w którym przebywamy, zagłębiając się w marzeniach lub bezpośrednio przed zaśnięciem.

Należy zachęcać pracowników do ćwiczeń, robienia sobie przerw i lepszego wypoczynku. Można iść za przykładem części niemieckich firm, które z wyjątkiem nagłych sytuacji zakazują prowadzenia korespondencji e-mailowej poza godzinami pracy lub też dają pracownikom urządzenia monitorujące ćwiczenia i sen, takie jak Fitbit. Należy dążyć do tego, aby samemu być w tej dziedzinie wzorcem do naśladowania.

Podczas wypełnionego zadaniami tygodnia roboczego lub w środku ważnego projektu łatwo stracić z pola widzenia to, co faktycznie decyduje o dobrym samopoczuciu pracowników. Najlepsi liderzy potrafią oderwać się od pracy i nawiązać ludzki kontakt z pracownikami, inspirując ich, okazując im życzliwość oraz zachęcając ich do dbałości o siebie.

.

Dodaj komentarz