Decentering – sposób na trudnych (współ)pracowników


Kompetencje, Manager

Główną ideą tej skutecznej metody motywacji trudnych współpracowników jest pojęcie decentracji (decentering). Jako pierwszy sformułował ją Jean Piaget, szwajcarski psycholog, twórca teorii rozwoju poznania. Do swoich wniosków doszedł w efekcie wieloletnich badań…nad rozwojem inteligencji dziecka. Wyodrębnił on fazę rozwoju dziecka, którą charakteryzuje egocentryzm – postrzeganie rzeczywistości wyłącznie od swojej strony – oraz centracja – zdolność […]

14/02/2018

Trylogia o dobrym CV. Część 1


Kompetencje, Manager

Od długiego czasu pracuję z rozwojem ludzi, z rekrutacją, selekcją, doborem pracowników do pracy, do obowiązków itd. Przez ponad 18 lat zajmowałam się HRem w organizacji, koncentrując się na rozwoju ludzi i organizacji, a także na efektywności. Potem po własnej transformacji zawodowej zajęłam się wspieraniem ludzi w zmianie zawodowej, która okazała się dla wielu pretekstem […]

07/02/2018

Oto sygnały świadczące o tym, że masz złego szefa


Kompetencje, Manager

Sukcesy przypisuje sobie, porażkami obarcza zespół. Ściska się z podwładnymi i nieprzesadnie ich słucha. Taki to szef. „Szef” nie zawsze najlepiej się kojarzy. Apodyktyczny, protekcjonalny, nadużywa władzy, unosi się, bez kłopotu deleguje zadania i niekoniecznie wywiązuje się ze swoich – to najgorszy scenariusz, choć rzadko się zdarza, żeby jedna osoba łączyła w sobie wszystkie te cechy. Zresztą […]

24/01/2018

Co robi, a czego nie robi dobry lider


Kompetencje, Manager

Bycie liderem zobowiązuje. Ktoś, kto wpływa na innych, stanowi dla nich punkt odniesienia, przewodzi im – musi przyjąć założenie, że ma pewną władzę, która pociąga do odpowiedzialności. Jak tę odpowiedzialność rozumieć – co robić, a czego nie robić? Historia pełna jest liderów, którzy swoją pozycję wykorzystywali do spełniania egoistycznych, często destrukcyjnych potrzeb. Nie szukając daleko, […]

15/01/2018

Urodzony przywódca – cóż to, tak naprawdę znaczy?


Kompetencje, Manager

Współczesny świat potrzebuje liderów. Bez nich żadna firma i organizacja nie osiągnie wielkich sukcesów. Jakie cechy posiada prawdziwy lider? Czy można je w sobie rozwinąć? Amerykański psycholog Daniel Goleman uważa, że za sukcesem lidera stoją przede wszystkim jego kompetencje emocjonalne. Według Golemana dobrych liderów charakteryzuje samoświadomość emocjonalna – mają kontakt ze swoimi emocjami i potrafią […]

03/01/2018

Dlaczego jest tak mało kobiet – liderów?


Kompetencje, Manager

Ponoć najlepiej przemawiają do wyobraźni liczby. Więc niech przemówią. Na 198 głów państw tylko 19 to kobiety. Ze wszystkich parlamentarzystów świata – kobiet jest zaledwie 19%. W biznesie, kobiety na szczycie, jako top managerowie, w zarządach i radach nadzorczych światowych spółek i korporacji stanowią mniej więcej 25%. Liczby te od dekady nie ulegają zmianie, choć […]

05/12/2017